Kurland Bike Meet

Arī šogad devāmies uz Ventspili un ņēmām dalību lielākajā moto pasākumā Latvijā.