Kluba Himna

Īstens Kluba biedrs zina un ar patiesu prieku dzied (pēc sava muzikālā talanta spējām)  Kluba himnu, kad tas vien ir nepieciešams.

Hello ceļš galā
Piedod mīļa pamesta viena
Nesaki mirt
Man galva griežas
Jauns ceļš zem kājām

Motori rūc
Kā man tagad būt

Daudz kam ir notikt, ja esi brīvs
Un vari lidot pāri meliem
Mēness kā salauzts

Ritenis debesīs

Autors: Fēlikss Ķiģelis