Uzšuvām emblēmas

Šo dienu noteikti var saukt par dienu, kad piedzima Brīvības Gari MC. Bijām ļoti lpeni un entuziasma pilni.